Tổng Đài Hỗ Trợ Viber

  -  
bác phải lưu cái số đăng ký lần trước lại, nhập vào máy mới thì ok ngay. Trường hợp đã quên thì bó tay