Phòng trà không tên tuyển dụng

  -  

*

Ca sĩ thực hiện chương trình quảng bá cho hai album sắp thành lập với lượng khán giả 600 người tại thủ đô hà nội vào thời điểm đầu tháng 1/2019.