Mới Mở Hồ Sơ F4 Vẫn Được Cấp Visa Du Lịch Mỹ

  -  
Nếu chúng ta có hồ nước sơ bảo hộ đi Mỹ diện F1, F2A, F2B, F3, F4 đang ngóng để được xử trí visa, vấn đề theo dõi lịch visa thay đổi thói quen hàng tháng. Xúc cảm chờ lịch đôi lúc hồi hộp, vui bi lụy lẫn lộn!

Theo dõi để làm gì? Trả lời: Để biết khi nào được bổ sung cập nhật giấy tờ, chất vấn visa và sum vầy với người thân trong gia đình tại Mỹ.


Cần biết về kế hoạch chiếu khán di dân MỹLịch chiếu khán năm 20221. Tháng 01/20222. Mon 02/20223. Mon 03/20224. Tháng 04/20225. Mon 05/20226. Tháng 06/20227. Mon 07/20228. Mon 08/2022

Cần biết về kế hoạch chiếu khán di dân Mỹ

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là gì?

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là lịch cách xử trí hồ sơ đi Mỹ theo diện di dân, có nghĩa là đi định cư. định kỳ chiếu khán, tiếng Anh là visa bulletin, trước đây chỉ có lịch chất vấn visa nhưng sau đây Bộ ngoại giao Mỹ đã đưa thêm lịch bổ sung cập nhật hồ sơ để đương đơn dự tính thời gian sẵn sàng giấy tờ.

Bạn đang xem: Mới mở hồ sơ f4 vẫn được cấp visa du lịch mỹ

Vì vậy cho nên lịch chiếu khán có 2 bảng:

Bảng A. Final action dates for family-sponsored preferences case

*
Bảng A. Thường xuyên được call là lịch bỏng vấn, dùng làm chốt tuổi CSPA

Dùng nhằm theo dõi thời gian phỏng vấn dự kiến, bắt buộc thường được hotline là lịch rộp vấn. Phần lớn hồ sơ nộp trước ngày ghi trên lịch này sẽ được xếp lịch chất vấn ở Lãnh sự Mỹ. Bảng này cũng được dùng nhằm chốt tuổi CSPA cho nhỏ đi theo cha mẹ.

Bảng B. Dates for filing family-sponsored visa applications

*

Dùng để theo dõi thời gian bổ sung cập nhật hồ sơ, phải thường được điện thoại tư vấn là lịch bổ sung cập nhật hồ sơ. Phần nhiều hồ sơ nộp trước ngày ghi trên định kỳ này được đóng góp tiền, bổ sung cập nhật giấy tờ để chuẩn bị phỏng vấn.

Diện làm hồ sơ nào nên chờ theo lịch chiếu khán?

Theo mức sử dụng Mỹ, những diện làm hồ sơ này bị giới hạn số lượng. Ai nộp trước được xử lý trước, ai nộp sau xếp mặt hàng chờ. Những diện hồ sơ này đề nghị chờ theo kế hoạch chiếu khán:

Những diện hồ sơ này không biến thành giới hạn số lượng visa, không phía bên trong lịch chiếu khán, gồm:

Lịch này được hotline là định kỳ chiếu khán, được công bố bởi cỗ Ngoại giao Mỹ từ thời điểm ngày 14 – 25 sản phẩm tháng.

Cách đọc lịch chiếu khán di dân Mỹ như thế nào?

Bước 1. Xác minh ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên (priority date, viết tắt PD) hay nói theo một cách khác là ngày mà lại USCIS cảm nhận phong suy bì hồ sơ qua mail. Ngày ưu tiên cũng rất có thể xem như ngày nộp hồ sơ.

Ngày ưu tiên có thể tìm thấy trên biên dấn hồ sơ I-797C, giấy đồng ý I-797 hoặc thư NVC tạo nên Case Number.

Bước 2. Xác minh diện hồ nước sơ. Hồ sơ của người tiêu dùng được bảo lãnh theo diện nào, F1, F2A, F2B, F3 tuyệt F4?

Bước 3. Xem kế hoạch chiếu khán. Mỗi tháng bạn cần xem lịch visa được công bố để biết diện hồ sơ mà chúng ta nộp đang đi vào đâu.

Bước 4. Coi ngày theo diện hồ sơ. Tìm kiếm ngày tương xứng với diện hồ nước sơ.

Trên lịch visa tất cả 2 bảng như đã đề cập ở phần trên. Để xem lịch đóng tiền, bổ sung cập nhật giấy tờ thì sử dụng bảng B. Để coi lịch rộp vấn, chốt tuổi CSPA của bé đi cùng thì dùng bảng A.

Bước 5. So sánh ngày ưu tiên. So sánh ngày ưu tiên hồ nước sơ của doanh nghiệp với ngày ưu tiên trên kế hoạch công bố.

Nếu lịch vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ bạn thì thực hiện hành vi tương ứng mang đến từng lịch.

Nếu lịch chưa đến ngày ưu tiên của hồ nước sơ bạn thì tiếp tục chờ cùng theo dõi lịch visa mon tiếp theo.

Xem thêm: Khám Phá Vẻ Đẹp Sapa Mùa Lúa Chín Sapa Vào Tháng Mấy? Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa

OK, các bạn đã hiểu định kỳ chiếu khán và phương pháp xem như vậy nào, lướt xuống dưới giúp thấy lịch ví dụ từng tháng 2022.

Lịch chiếu khán năm 2022

1. Mon 01/2022

Diện đoàn viên gia đình

Bảng A. Lịch bỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch bỏng vấn

STTDiện visaTháng 12/2021Tháng 01/2022Thay đổi
EB-1Những người có tài năng quánh biệt, giáo sư, công ty nghiên cứu, chủ tịch điều hành doanh nghiệp đa quốc giaCC
EB-2Những người dân có bằng cấp cao kỹ năng vượt trộiCC
EB-3Lao đụng có bởi đại học, lao đụng kỹ năng, và lao cồn không kỹ năngCC
Lao hễ khácCC
EB-4Di dân quánh biệtCC
Lao đụng tôn giáoCC
EB-5 (C5 cùng T5)Đầu tư chi tiêu trực tiếpCC
EB-5 (I5 cùng R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Các diện hầu như Current.

2. Mon 02/2022

Diện sum họp gia đình

Bảng A. Lịch bỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch rộp vấn

STTDiện visaTháng 01Tháng 02Thay đổi
EB-1Những người tài năng năng sệt biệt, giáo sư, công ty nghiên cứu, giám đốc điều hành doanh nghiệp đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cho cao năng lực vượt trộiCC
EB-3Lao cồn có bởi đại học, lao cồn kỹ năng, với lao hễ không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao hễ tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư chi tiêu trực tiếpCC
EB-5 (I5 với R5)Đầu bốn qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện hầu như Current.

3. Mon 03/2022

Diện sum họp gia đình

Bảng A. Lịch bỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 02Tháng 03Thay đổi
EB-1Những người có tài năng quánh biệt, giáo sư, bên nghiên cứu, người có quyền lực cao điều hành doanh nghiệp đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao tài năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao hễ kỹ năng, và lao đụng không kỹ năngCC
Lao rượu cồn khácCC
EB-4Di dân sệt biệtCC
Lao động tôn giáoCU
EB-5 (C5 với T5)Đầu tư đầu tư chi tiêu trực tiếpCC
EB-5 (I5 cùng R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện hồ hết Current.

4. Mon 04/2022

Diện đoàn viên gia đình

Bảng A. Lịch rộp vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch bỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đầy đủ Current.

5. Tháng 05/2022

Diện sum vầy gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch rộp vấn

Tất cả các diện hầu hết current.

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Các diện mọi Current.

6. Tháng 06/2022

Diện đoàn viên gia đình

Bảng A. Lịch rộp vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện hồ hết current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện gần như current.

7. Mon 07/2022

Diện đoàn viên gia đình

Bảng A. Lịch rộp vấn

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Bảng A. Lịch rộp vấn

Tất cả các diện đa số current.

Xem thêm: Hãng All Nippon Airways Co, Flights To Tokyo:Fly To Japan With 5

Bảng B. Lịch bổ sung cập nhật giấy tờ

Tất cả các diện đông đảo current.

8. Tháng 08/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch rộp vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch rộp vấn