Khách Sạn Sao Việt

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn sao việt

06-08 trằn Bình Trọng,Lê Lợi, vn

https://i.travelapi.com/hotels/31000000/30380000/30376800/30376740/f4865df5_b.jpg

Giảm giá chỉ 15% mang đến đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg> -1 }"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg ng-click="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! khôn cùng tiếc chúng tôi không có giá trong thời hạn này.

Xin vui mắt chọn thời gian khác hoặc contact 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>

Rấc tiếc, vdbnhatranghotel.vn không kiếm thấy chống thoả yêu cầu của bạn. Sung sướng chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.


*Xem thêm: Hãng All Nippon Airways Co, Flights To Tokyo:Fly To Japan With 5

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg data-index="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgClassIndex"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgroom"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg ng-if="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>

*

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg data-html="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgtrue"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg data-toggle="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgtooltip"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg data-placement="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgbottom"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg data-delay="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgshow"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg:100, "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpghide"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg:50"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg title="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg, "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg con trẻ em"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg):"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpghoặc "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg bạn lớn, "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg trẻ con em"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg):"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg (childAgeFrom + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg - "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgB2B"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgVINPEARL"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgSMD"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg phòng ngủ"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg, giường:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgB2B"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgVINPEARL"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgSMD"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgB2B"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgVINPEARL"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgSMD"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>2"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg ng-repeat="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Vườn Thú Sriracha Tiger Zoo Ở Thái Lan, Du Lịch Thái Lan

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgB2B"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgVINPEARL"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpgSMD"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg - "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-sao-viet/imager_1_2867_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name