Khách Sạn Khánh Linh Pleiku

  -  
Khách sạn còn tương đối bắt đầu cửa hàng trang bị chất giỏi, bữa sớm khá nghèo khổ, 3 ăn sáng gần như là không tồn tại gì khác biệt. lễ tân thân mật, nhân viên cấp dưới phòng bếp ngay 31/10 Giao hàng bữa sớm chưa được xuất sắc đồ ăn tương đối nguội, món bún khách những hiểu biết nước canh lạnh. Bếp vấn đáp chỉ lạnh được vậy thôi