Khách sạn hà nội atlantic

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn hà nội atlantic

Giảm giá chỉ 15% mang lại đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg> -1 }"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg ng-click="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg> meal
*

msgErr

Giai đoạn không tồn tại giá! Rất nuối tiếc chúng tôi không có giá vào thời hạn này.

Xin sung sướng lựa chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>

Rấc tiếc, vdbnhatranghotel.vn không tìm kiếm thấy chống thoả thử dùng của bạn. Vui lòng lựa chọn lại con số chống hoặc xem thêm nhắc nhở sau đây.


*Xem thêm: Khám Phá Những Cửa Khẩu Lào Cai Trung Quốc, Cửa Khẩu Lào Cai

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || UserTypes.isAgent)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg ng-init="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgClassIndex = $index;"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgclass_"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + ClassIndex"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg ng-show="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgroomClass.totalMealFilter >0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg data-index="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgClassIndex"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg class="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgroom"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg ng-if="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>

*

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg data-html="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgtrue"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg class="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgcapathành phố v-tooltip"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg data-toggle="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgtooltip"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg data-placement="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgbottom"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg data-delay="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgshow"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg:100, "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpghide"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg:50"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg title="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan phệ roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg, "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg trẻ em"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg):"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpghoặc "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg fan lớn, "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg trẻ em"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg):"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg (childAgeFrom + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg - "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người bự 0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan bự và roomClass.Rooms<0>.MaxChils tphải chăng em

Phòng tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn rửa mặt và vòi vĩnh hoa sen

Vòi hoa sen / Bồn rửa ráy nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số


1"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg chống ngủ"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg, giường:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg:"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg)
1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>2"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg class="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg ng-repeat="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays traông chồng by $index"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Top 20 Khách Sạn Thủ Đức, Hồ Chí Minh, 10 Khách Sạn Tốt Nhất Gần Vincom Thủ Đức

1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan phệ 0"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn to & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg - "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút ít thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpgInternal"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg "https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg:"https://vdbnhatrangkhách sạn.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg"https://vdbnhatranghotel.vn/khach-san-ha-noi-atlantic/imager_1_9359_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name