ĐI THÁI LAN CẦN BAO NHIÊU TIỀN

  -  

Ai thì mình không biết nhưng riêng với team mê xê dịch bọn mình thì xuất ngoại giải ngố được xem là mục tiêu tồn tại cho đến thời điểm này. Làm gì làm, trước khi cưới vợ gả chồng thì phải đi nước ngoài một lần để “rửa phèn” các mày ạ! Anh em nào cùng chí hướng thì chấm phát nào. Nhưng mà muốn xuất ngoại đâu phải dễ, đầu tiên là tiền đâu?!? Tiền thì chắc không ai thiếu nhưng nhiều thì không có