ĐĂNG KÝ

  -  

Bảng trả thưởng theo hành trình

Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng trả thưởng áp dụng cho hành trình 1 chiều


HẠNG THƯƠNG GIA

Nội địa Việt Nam1

Mùa thường

7.000

11.000

15.000

Mùa cao điểm

10.000

15.000

18.000

Nội địa Việt Nam2

Mùa thường

11.000

18.000

25.000

Mùa cao điểm

15.000

23.000

30.000

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap Đà Nẵng – Siem Reap

Mùa thường

12.000

23.000

Mùa cao điểm

16.000

28.000

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

Mùa thường

18.000

35.000

Mùa cao điểm

24.000

42.000

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/ Singapore/Thailand

Mùa thường

13.000

35.000

Mùa cao điểm

20.000

42.000

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/ Macao (Trung Quốc)

Mùa thường

18.000

45.000

Mùa cao điểm

24.000

54.000

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

Mùa thường

22.000

60.000

Mùa cao điểm

32.000

72.000

Việt Nam - Nhật Bản

Mùa thường

35.000

65.000

90.000

Mùa cao điểm

50.000

85.000

105.000

Việt Nam - Ấn Độ Mùa thường 30.000 45.000 75.000 Mùa cao điểm 45.000 65.000 100.000

Việt Nam - Úc

Mùa thường

40.000

70.000

100.000

Mùa cao điểm

55.000

90.000

120.000

Việt Nam - Nga

Mùa thường

40.000

70.000

110.000

Mùa cao điểm

50.000

100.000

160.000

Việt Nam -Anh / Pháp/ Đức
Mùa thường
45.000 85.000 150.000 Mùa cao điểm 60.000 110.000 180.000

Việt Nam - Mỹ

Mùa thường

50.000

90.000

150.000

Mùa cao điểm 60.000 110.000 180.000 Đài Bắc - Mỹ/Canada 50.000

CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG

HẠNG ĐẶT CHỖ H/K/L/Q/N/R

HẠNG ĐẶT CHỖW,Z,U

Nội địa Việt Nam1

3.000

9.000

Nội địa Việt Nam2

5.000 10.000

9.000

16.000

7.000

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap Đà Nẵng – Siem Reap

10.000

16.000

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

15.000

22.000

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/

Singapore/Thailand

10.000

15.000

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/

Macao (Trung Quốc)

13.000

30.000

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

25.000

45.000

Việt Nam - Nhật Bản

15.000 30.000

35.000

55.000

30.000

Việt Nam - Ấn Độ 12.000 25.000 30.000 50.000 25.000

Việt Nam - Úc

15.000 35.000

45.000

60.000

40.000

Việt Nam - Nga 15.000 30.000 60.000 80.000 50.000

Việt Nam -Anh / Pháp/ Đức

20.000 40.000

80.000

100.000

70.000

Việt Nam - Mỹ 25.000 45.000 90.000 110.000 70.000

Điều kiện áp dụng nâng hạng dịch vụ:

Thưởng nâng hạng dịch vụ chỉ áp dụng đối với vé do Vietnam Airlines xuất (Số vé bắt đầu bằng cụm số 738....); Vé mua có hành trình toàn bộ trên Vietnam Airlines: áp dụng nâng hạng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và chuyến bay liên danh trao đổi chỗ cứng; Vé mua có hành trình kết hợp giữa Vietnam Airlines và hãng hàng không khác: chỉ áp dụng nâng hạng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác; Thưởng nâng lên hạng Thương gia áp dụng cho vé mua hạng phổ thông có hạng đặt chỗ: Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, Rvàhạng Phổ thông đặc biệt có hạng đặt chỗ: W, Z, U Thưởng nâng lên hạng Phổ thông đặc biệtáp dụng cho vé mua hạng Phổ thông có hạng đặt chỗ:Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, R Hiệu lực của vé thưởng nâng hạng: Áp dụng theo vé mua dùng để nâng hạng.

Bạn đang xem: đăng ký


CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC

(10 KG/KIỆN;

TỐI ĐA 3 KIỆN)

Nội địa Việt Nam1

5.000 3.000

Nội địa Việt Nam2

6.000 4.000

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap Đà Nẵng – Siem Reap

8.000 Không áp dụng

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

8.000

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/

Singapore/Thailand

8.000

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/

Macao (Trung Quốc)

10.000

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

10.000

Việt Nam - Nhật Bản

10.000 Việt Nam - Ấn Độ 10.000

Việt Nam - Úc

15.000

Việt Nam - Nga

15.000 Việt Nam -Anh / Pháp/ Đức 15.000 Việt Nam - Mỹ 18.000

CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG


Mức dặm trừ cho người đi cùng thuộc nhóm nhận thưởng của hội viên Bạch Kim và Vàng:

Chuyến bay quốc nội:2.000 dặm/khách mời Chuyến bay quốc tế:4.000 dặm/khách mời

Mức dặm trừ cho người đi cùng không thuộc nhóm nhận thưởng của hội viên Bạch Kim và Vàng:

Trừ thêm 20% so với mức thông thường.

Lưu ý:

Chỉ lấy thưởng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay là VN. Chỉ áp dụng cho các phòng khách Bông Sen tại Việt Nam. Khả năng đáp ứng dịch vụ phụ thuộc vào cung ứng của phòng chờ.
*

Hội viên có thể sử dụng Dặm để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé nhưng không được thanh toán cho các khoản thuế, phí và phụ thu. Số dặm tối thiểu sử dụng để mua vé là 1.000 dặm/1 khách/1 chặng bay.

Xem thêm: Khách Sạn Happy Light Hotel Nha Trang, Khách Sạn Happy Light Nha Trang

Vé mua kết hợp Dặm và Tiền được cộng dặm theo chính sách của Chương trình BôngSen Vàng.

Lưu ý:

Hoàn vé tự nguyện: Không được hoàn dặm. Hội viên có thể mua vé máy bay theo hình thức Dặm & Tiền cho người đi cùng nếu chung mã đặt chỗ với hội viên. Dặm thanh toán theo hình thức Dặm & Tiền có giá trị dựa vào thời điểm mua vé, ngày bay, hành trình, hạng đặt chỗ và kênh bán. Hội viên có thể dùng dặm để mua dịch vụ chọn chỗ ngồi trên máy bay trong quá trình mua vé máy bay bằng Dặm & Tiền (tùy thuộc khả năng cung ứng).

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Na Hang Tuyên Quang 2 Ngày 1 Đêm, Tour Du Lịch Na Hang Tuyên Quang 2 Ngày 1 Đêm

Trong quá trình khai báo thông tin để mua vé, hội viên lưu ý giữ nguyên trường số thẻ Bông Sen Vàng tại mục “Thông tin hành khách” và không nhập số thẻ khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác trong SkyTeam.

*