Business Center

- Vị trí: tầng 3

- Giờ hoạt động: 24/24

- Đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công tác văn phòng như máy vi tính, máy in, máy scan, photo, fax, điện thoại...