ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP – GIẢM NGAY 10% GIÁ PHÒNG

Áp dụng từ hôm nay đến hết 30/11/2017 Giá từ 1.150.000đ/phòng/đêm (nett)

Liên hệ: vdbnhatranghotel.vn/VN/contact.asp