Home » Meetings » Starfish hall
Starfish hall

Meetings

Pacific hall

Seagull hall

Starfish hall

- Location: 1st floor

- Area: 40m2

- Operation time: as guests' request

- Capacity: 40 guests


Liên hệ      |      Đăng ký thư thông báo     |      Hổ trợ trực tuyến

Bản quyền ©2014 thuộc về VDB Nha Trang Hotel.