Home » Meetings » Pacific hall
Pacific hall

Meetings

Pacific hall

Seagull hall

Starfish hall

- Location: 1st floor

- Area: 150m2

- Operation time: as guests' request

- Capacity: 230 guests


Liên hệ      |      Đăng ký thư thông báo     |      Hổ trợ trực tuyến

Bản quyền ©2014 thuộc về VDB Nha Trang Hotel.